#prosto #korzystnie

Finansowanie do 150% wartości pojazdu.
Kredytowanie dodatkowego wyposażenia nowego auta.


Długi okres kredytowania: do 144 miesięcy dla pojazdów nowych i do 120 miesięcy dla pojazdów używanych.

Kredyt samochodowy

dla przedsiębiorców

i konsumentów

Zamów kontakt i kalkulację raty:.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rozwiń szczegóły

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, telefon: 197 97 lub 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: www.getinbank.pl/kontakt. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl.Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku za pośrednictwem spółek Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42B oraz Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank, nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń. Ma Pan /Pani prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pan /Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Jestem:

#zdalnie #bezpiecznie

Oferujemy szeroki pakiet usług finansowych, przejrzyste i uproszczone procedury, elastyczne warunki umowy.


Finansujemy nowe i używane pojazdy, a także maszyny
i urządzenia dla wielu branż.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,83% dla kredytu w wysokości 55.734,81 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 52.446,46 zł, całkowita kwota do zapłaty 74.921,94 zł, oprocentowanie zmienne 6,49%, całkowity koszt kredytu 22.475,48 zł (w tym: prowizja 3.288,35 zł, odsetki w całym okresie kredytu 10.145,45 zł, ubezpieczenie (AC w całym okresie kredytu) 9.041,67 zł, 62 miesięczne równe raty w wysokości 1.060,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03.02.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejsza „Informacja” ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (w szczególności art. 66 KC). Może być ona traktowana w razie wątpliwości za zaproszenie do zawarcia umowy na warunkach określonych przepisami prawa i ofertą Banku. Przedstawione parametry uwzględnione w powyższej informacji mają charakter wstępny a ostateczne warunki finansowe będą zależne w szczególności od oceny sytuacji finansowej Kredytobiorcy i innych warunków uregulowanych w umowie kredytowej. Kredytu udziela Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 (dalej: „Bank”). Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42B, 53-611 Wrocław, pełni rolę pośrednika kredytowego i jest umocowany przez Getin Noble Bank S.A. do zawierania w imieniu i na rzecz Banku umów o kredyt samochodowy oraz wykonywania czynności faktycznych związanych z zawieraniem takich umów. Udzielenie kredytu uzależnione jest od wyniku i badania oceny zdolności kredytowej przez Bank. Szczegóły oferty, w tym Tabela Opłat i Prowizji są dostępne w placówkach pośrednika kredytowego.